các sản phẩm

 • C001 machine product

  Sản phẩm máy C001

  ◆ Tên sản phẩm: Sản phẩm máy C001
  ◆ Độ dày phù hợp: 0,2mm-0,8mm
  ◆ Chiều rộng phù hợp: 3mm-25mm
  ◆ Thông số kỹ thuật phù hợp: kiểu răng nút, dây buộc L, Ties Micro không tráng, v.v.
  ◆ Chức năng máy: kéo căng và cắt thép với phụ tùng thay thế
 • C002 machine product

  Sản phẩm máy C002

  ◆ Độ dày phù hợp: 0,2mm-0,8mm
  ◆ Chiều rộng phù hợp: 3mm-25mm
  ◆ Thông số kỹ thuật phù hợp: loại tự khóa bóng, Dây buộc vít, v.v.
  ◆ Chức năng máy: kéo căng và cắt thép với phụ tùng thay thế
  ◆ Ưu điểm của máy: vận hành thuận tiện và đơn giản, nâng cao hiệu quả lắp đặt
 • LQA machine product

  Sản phẩm máy LQA

  ◆ Độ dày phù hợp: 0,2mm-0,8mm
  ◆ Chiều rộng phù hợp: 3mm-25mm
  ◆ Thông số kỹ thuật phù hợp: kiểu răng nút, dây buộc L, Ties Micro không tráng, v.v.
  ◆ Chức năng máy: kéo căng và cắt thép với phụ tùng thay thế
 • LQA-1 machine prdouct

  Máy LQA-1 prdouct

  ◆ Độ dày phù hợp: 0,2mm-0,8mm
  ◆ Chiều rộng phù hợp: 3mm-25mm
  ◆ Thông số kỹ thuật phù hợp: loại tự khóa bóng, loại tự khóa thang, v.v.
  ◆ Chức năng máy: kéo căng và cắt thép với phụ tùng thay thế
 • CT02 Machine Product

  Sản phẩm máy CT02

  ◆ Độ dày phù hợp: 0,3mm-0,4mm
  ◆ Chiều rộng phù hợp: 3mm-12mm
  ◆ Thông số kỹ thuật phù hợp: loại tự khóa bóng, loại tự khóa thang, v.v.
  ◆ Chức năng máy: kéo căng và cắt thép với phụ tùng thay thế
 • CT03 machine prdouct

  Máy CT03 prdouct

  ◆ Độ dày phù hợp: 0,3mm-0,4mm
  ◆ Chiều rộng phù hợp: 3mm-12mm
  ◆ Thông số kỹ thuật phù hợp: Ties Micro không tráng, v.v.
  ◆ Chức năng máy: kéo căng và cắt thép với phụ tùng thay thế
 • CT04 machine prdouct

  Máy CT04 prdouct

  ◆ Độ dày phù hợp: 0,3mm-0,4mm
  ◆ Chiều rộng phù hợp: 3mm-12mm
  ◆ Thông số kỹ thuật phù hợp: bóng có góc, Dây buộc Micro không tráng, v.v.
  ◆ Chức năng máy: kéo căng và cắt thép với phụ tùng thay thế
 • CT05 machine prdouct

  Máy CT05 prdouct

  ◆ Độ dày phù hợp: 0,3mm-0,4mm
  ◆ Chiều rộng phù hợp: 3mm-12mm
  ◆ Thông số kỹ thuật phù hợp: bóng có góc, v.v.
  ◆ Chức năng máy: kéo căng và cắt thép với phụ tùng thay thế
 • HT-338 Ribbon Gun

  Súng ruy băng HT-338

  ◆ Độ dày phù hợp: 0,2mm-0,25mm
  ◆ Chiều rộng phù hợp: 4mm-8mm
  ◆ Thông số kỹ thuật phù hợp: loại tự khóa bóng, loại tự khóa thang, v.v.
  ◆ Chức năng máy: kéo căng và cắt thép với phụ tùng thay thế
 • G402 heavy machine product

  Sản phẩm máy nặng G402

  ◆ Độ dày phù hợp: 0,6mm-1,2mm
  ◆ Chiều rộng phù hợp: 19mm-32mm
  ◆ Thông số kỹ thuật phù hợp: Mặt khóa kiểu răng, mặt khóa chữ L, v.v.
  ◆ Chức năng máy: kéo căng và cắt thép với phụ tùng thay thế
 • J020 machine product

  Sản phẩm máy J020

  ◆ Độ dày phù hợp: 0,2mm-0,5mm
  ◆ Chiều rộng phù hợp: 3mm-10mm
  ◆ Thông số kỹ thuật phù hợp: Kiểu răng nút, dây buộc L, Ties Micro không tráng, v.v.
  ◆ Chức năng máy: kéo căng và cắt thép với phụ tùng thay thế
 • C075 machine product

  Sản phẩm máy C075

  ◆ Độ dày phù hợp: 0,2mm-0,8mm
  ◆ Chiều rộng phù hợp: 6mm-25mm
  ◆ Thông số kỹ thuật phù hợp: cà vạt khóa L, cà vạt cáp khóa răng, v.v.
  ◆ Chức năng máy: kéo căng và cắt thép với phụ tùng thay thế